Aquesta llicència és restrictiva, només permet la descàrrega de les obres. Les podeu compartir amb la gent sempre que en reconeguin l’autoria, però no poden ser modificades de cap manera ni ser utilitzades amb finalitats comercials.