L’adverbi és una part invariable, ausent de flexió, que pot modificar qualsevol component oracional. Si bé a nivell semàntic l’adverbi pot anar orientat cap el subjecte o bé actuar sobre un sintagma o sobre el conjunt d’una oració, funciona sobretot molt lligat a la presència verbal, modificant, remarcant o reforçant l’acompliment de la funció que aqueix representa: la manera en que l’activitat es produeix, el temps en que es produeix, el lloc, la intensitat, etc.

TEMA 15_Adverbi.pdf